Site banner

Khởi công nâng cấp mở rộng lộ liên tổ NDTQ số 3 đến tổ NDTQ số 9 ấp Cái Chốt

Ngày 19 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh khởi công nâng cấp mở rộng lộ liên tổ nhân dân tự quản số 3 đến số 9 ấp Cái chốt. Công trình có chiều dài 1570m; nâng cấp mở rộng nền hạ 3,5m; đổ bê tông ngang 2,5m, dày 0,14m, với tổng kinh phí 1.160 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách xã và nhân dân đóng góp. 

Ngoài đóng góp về kinh phí, nhân dân còn hiến 3925m2  đất và 60 cây dừa, dự kiến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2015, đây là một trong những công trình thi đua Đồng Khởi Mới mà Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện trong năm 2015./.

TD

 

Tin khác