Site banner

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW và Thông báo kết luận số 198, 199 của Bộ Chính trị

Ngày 4/9/2015 Đảng bộ xã Mỹ Thạnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, và quán triệt Thông báo Kết luận số 198-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo Kết luận số 199-TB/TW của Ban Bí thư. Đến dự và báo cáo Nghị quyết do đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV- Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí trong Ban chấp hành, cán bộ ban ngành đoàn thể cùng các đồng chí là chi ủy các chi bộ về dự. Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW, Thông báo Kết luận 198-TB/TW của Bộ Chính trị và Thông báo Kết luận số 199-TB/TW của Ban Bí thư.

(đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết, Kết luận của Trung ương)

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV-Bí thư Đảng ủy xã khẳng định việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các đại biểu phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết, làm cơ sở tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Qua đó chỉ đạo Ban tuyên giáo phối hợp các chi bộ trực thuộc, đoàn thể và báo cáo viên của xã quán triệt các Nghị quyết đến tất cả Đảng viên, đoàn viên – hội viên và tận quần chúng nhân dân./.

  Thúy Hằng

Tin khác