Site banner

Sở Xây dựng khảo sát tình hình thực hiện xây dựng đô thị loại V trung thâm xã Mỹ Thạnh

Để chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh công nhận đô thị loại V trung tâm xã Mỹ Thạnh. Ngày 9 tháng 9 năm 2015, Sở Xây Dựng tỉnh Bến Tre do ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, cùng đại diện các Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính khảo sát tình hình xây dựng đô thị xã Mỹ Thạnh. Tiếp và làm việc với đoàn khảo sát có các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng tài Nguyên và Môi trường huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã.

(ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng phòng KT&HT huyện báo cáo kết quả xây dựng đô thị loại V)

(ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở xây dựng phát biểu chỉ đạo)

Sau khi nghe ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng đô thị loại V trung tâm xã Mỹ Thạnh, ý kiến phát biểu của các ngành tỉnh, ý kiến giải trình của ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế&Hạ tầng và Ủy ban nhân dân xã. Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở xây dựng phát biểu kết luận chỉ đạo, về cơ bản thống nhất với báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng đô thị loại V xã Mỹ Thạnh với 45/49 tiêu chí đã đạt, số điểm 82,39 điểm đủ cơ sở để trình Hội đồng nhân dân tỉnh công nhận. Tuy nhiên đối với chỉ tiêu toàn đô thị chỉ tính 3 ấp (Chợ, Căn cứ và Nghĩa Huấn) không lấy chỉ tiêu toàn xã, thời gian hoàn chỉnh báo cáo trước ngày 16 tháng 9 năm 2015, gửi về Sở xây dựng để thông qua Ban thẩm định của tỉnh./.

TD

 

Tin khác