Site banner

Ủy ban nhân huyện Giồng Trôm tổ chức đối thoại giải quyết vướng mắc Chợ Mỹ Lồng

Ngày 22 tháng 9 năm 2015, tại nhà văn hóa xã Mỹ Thạnh. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Trôm, do ông võ Văn Phê (Bí thư Huyện ủy) và ông Nguyễn Văn Bé Sáu (Chủ tịch UBND huyện), cùng với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh tổ chức đối thoại với các tiểu thương Chợ Mỹ Lồng, xã Mỹ Thạnh giải quyết vướng mắc thu phí hoa chi chợ Mỹ Lồng và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thành Lợi (Chủ đầu tư chợ Mỹ Lồng) đóng cửa quầy kinh doanh của ông Nguyễn Ngọc Xuân.

Tại buổi đối thoại lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện nghe các hộ tiểu thương trình bày những bức xúc và những khó khăn vướng mắc trong thực hiện thu phí hoa chi chợ theo giá mới đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và vấn đề đơn vị đầu tư đơn phương đóng cửa quầy kinh doanh của tiểu thương Nguyễn Ngọc Xuân. Các ý kiến các hộ tiểu thương xung quanh các vấn đề không tăng phí hoa chi chợ do điều kiện kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cần xem xét thu hồi dự án đầu tư chợ không giao cho Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thành Lợi quản lý, cần sớm hoàn chỉnh các hạng mục chợ theo phương án đã được phê duyệt và sớm mở cửa quầy kinh doanh của ông Nguyễn Ngọc Xuân. Những vấn đề nêu trên được ông Nguyễn Văn Bé Sáu, Chủ tịch UBND huyện giải trình, tiếp thu và xin ý kiến giải quyết của các ngành tỉnh. Riêng giá thu phí chợ vẫn thực hiện theo giá cũ, không thu theo giá mới, đối với phần phí hoa chi mà thời gian qua còn vướng mắc trong vấn đề giá cũ, giá mới mà các hộ tiểu thương chưa đóng cho Ban quản lý chợ thì thời gian đóng trong vòng 30 ngày, đối với việc đóng cửa quầy của ông Nguyễn Ngọc Xuân, Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo đơn vị đầu tư sớm mở cửa để ông trở lại kinh doanh bình thường./.

TD

Tin khác