Site banner

Công văn về việc chấp hành quy định về trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách

Số văn bản: 
23
Ký hiệu văn bản: 
UBND-VP
Ngày ký văn bản: 
06/01/2014
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: 
Năm phát hành: