Site banner

Ấp cái tắc xã Mỹ Thạnh có thêm 41 hộ dân sử dụng nước máy

Ngày 5 tháng 10 năm 2015, Trạm cấp nước huyện Giồng Trôm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh lắp đặt 41 đồng hồ nước máy cho hộ dân trên địa bàn ấp Cái tắc, với chiều dài 1200m ống, tổng kinh phí lắp đặt 45 triệu đồng. Trong đó mạnh thường quân tài trợ 15 triệu đồng, số còn lại do nhân dân đóng góp. Việc có thêm 41 hộ dân trên địa bàn ấp Cái tắc có nước máy sử dụng góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đề ra trong năm 2015, với chỉ tiêu 82% hộ dân sử dụng nước máy./.

TD

Tin khác