Site banner

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và sơ kết 9 tháng tình hình thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách và triển khai phương hướng nhiệm vụ quí IV/2015.  Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã;  ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Phan Thị Ngọc Rí, Chủ tịch MTTQ xã; ông Bùi Văn Chiến, Phó Chủ tịch HĐND xã, cùng các đoàn thể nhận ủy thác, Trưởng ấp và tổ tiết kiệm vay vốn 6 ấp tham dự. Trong 9 tháng đầu năm 2015, ngân hàng chính sách xã hội đã giải ngân cho vay từ các chương trình đạt được kết quả sau: cho vay hộ nghèo 334 triệu, đạt 74,5%; hộ cận nghèo 337 triệu, đạt 64%; học sinh sinh viên 1.450 triệu, đạt 95,7%; xuất khẩu lao động 17,7 triệu, đạt 93%; nước sạch vệ sinh môi trường 1.508, đạt 106%; cho vay nhà ở hộ nghèo 75 triệu, đạt 75%. Tổng dư nợ 3,615 tỷ đồng, nợ quá hạn 37 triệu đồng, tỷ lệ 0,43%.

Phát biểu kết luận chỉ đạo, ông Phạm Thanh Diễn nhấn mạnh: công tác tín dụng chính  sách phải được xem là trách nhiệm của cả thế chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính quyền và sự phối hợp của các đoàn thể, đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu tín dụng hàng năm do hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội giao, tỷ lệ nợ quá hạn không quá 0,5%, phấn đấu không có tổ tiết kiệm vay vốn xếp loại trung bình, yếu; triển khai sâu rộng chính sách của Chính phủ đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về chính sách tín dụng đối với hộ thoát nghèo không quá 3 năm, Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về cho vay xây dựng nhà ở đối với hộ nghèo; đẩy mạnh công tác giải ngân chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện đạt tiếu chí số 17 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác giải ngân cho vay phải đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của ngân hàng chính sách xã hội, quá trình cho vay phải giám sát việc sử  dụng vốn của đối tượng vay, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích; kịp thời nhân rộng mô hình sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững; hạn chế thấp nhật tỷ lệ nợ quá hạn./.

TD

Tin khác