Site banner

Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện kiểm tra công tác DS-KHHGĐ năm 2015 đối với xã Mỹ Thạnh

Ngày 20 tháng 10 năm 2015, tại Trạm Y tế.  Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Giồng Trôm do ông Trần Văn Ân  làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác DS-KHHGĐ năm 2015 đối với xã Mỹ Thạnh. Qua kết quả kiểm tra đoàn chấm 646 điểm, đạt loại trung bình, nguyên nhân do tình hình sinh con thứ 3 tăng cao, với  5  trường hợp sinh con thứ 3, tỷ lệ 5,36%, vượt tỷ lệ cho phép 3%./.

Đại biểu tham dự buổi kiểm tra

Tin khác