Site banner

Ủy ban nhân dân xã khởi công đổ bê tông lộ liên tổ nhân dân tự quản số 3 đến số 9 ấp Cái Chốt

Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân  xã khởi công đổ bê tông lộ liên  tổ nhân dân tự quản số 3 đến số 9 ấp Cái Chốt. Tuyến lộ có chiều  dài 1557m, giai đoạn 1 đổ bê tông với chiều dài 700m, ngang 2,5m, dày 0,14m, chuẩn cấp C theo tiêu chí nông thôn mới, với kinh phí 490 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 200 triệu đồng, số còn lại ngân sách xã. Giai đoạn 2, với chiều dài 857m sẽ thi công vào năm 2016. Đây là một trong những công trình thi đua Đồng Khởi Mới mà Đảng ủy,  Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện trong năm 2015./.

TD

Tin khác