Site banner

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015

Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Thạnh triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc 18/11/2015. Đến dự có đồng chí Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Phan Thị Ngọc Rí, Chủ tịch MTTQ xã; cùng các ngành, đoàn thể và Bí thư, Trưởng Ban công tác mặt trận 6 ấp tham dự.

ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã phát biểu đóng góp kế hoạch tổ chức ngày hội

ông Trương Hoàng Hà, Phó Bí thư Thường trực (đứng) phát biểu chỉ đạo

bà Phan Thị Ngọc Rí, Chủ tịch MTTQ xã (đứng) phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu

Theo Kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc, Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai thực hiện trên địa bàn 6 ấp, thời gian tổ chức bắt đầu từ ngày 10/11 đến ngày 18/11. Trong đó chọn ấp Cái Tắc làm điểm để rút kinh nghiệm cho các ấp còn lại. Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với khánh thành 02 nhà văn hóa-khu thể thao ấp Cái Tắc, ấp Bến Đò và các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn xã năm 2015./.

TD

Tin khác