Site banner

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện Giồng Trôm tiếp xúc cử tri

Chiều ngày 10 tháng 11 năm 2015, tại Nhà Văn Hóa ấp Cái Tắc xã Mỹ Thạnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) lần thứ 16 và HĐND huyện lần thứ 17. Đến dự có ông Nguyễn Văn Cưng, đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Giồng Trôm; ông Nguyễn Văn Hoàng, đại biểu HĐND huyện, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Giồng Trôm; ông Phạm Thanh Diễn, đại biểu HĐND huyện, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh; cùng các ngành, đoàn thể huyện gồm: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng lao động thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tòa án nhân dân huyện, Điện lực huyện, Chi Cục thuế, Phòng Tài Chính-Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa và Thể thao, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội nông dân huyện, cùng Thường trực HĐND, UBND xã Mỹ Thạnh và 77 đại biểu cử tri 3 ấp Bến Đò, Cái Chốt và Cái Tắc tham dự.

ông Nguyễn Thành Chiến, đại biểu HĐND tỉnh

ông Phạm Thanh Diễn, đại biểu HĐND huyện

Buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu nghe ông Nguyễn Văn Cưng, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh và báo cáo tóm tắt tình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2015 của HĐND tỉnh; ông Phạm Thanh Diễn, đại biểu HĐND huyện báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ 17 HĐND huyện và  báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015. Qua báo cáo có 7 ý kiến phát biểu xung quanh các vấn đề như: xây dựng giao thông nông thôn, thủ tục vay vốn ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, ngân hàng chính sách xã hội, tình hình thực hiện dự án Washoba, hoạt động của đài truyền thanh xã Mỹ Thạnh, chế độ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách. Các ý kiến phát biểu của cư tri được lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội và Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh giải trình thỏa đáng và được sự đồng tình cao của nhân dân./.

TD

Tin khác