Site banner

Chính sách chất lượng năm 2015

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm:

CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG LUẬT, THUẬN LỢI,

HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ

Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức của UBND xã Mỹ Thạnh cam kết:

1. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng trong các hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các tổ chức và công dân là ưu tiên hàng đầu của đơn vị trên cơ sở thực hiện phương châm: Đơn giản và công khai hóa thủ tục; tránh phiền hà, sách nhiễu; rút ngắn thời gian; tăng cường trách nhiệm, năng lực và ý thức phục vụ của cán bộ, công chức.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định và đúng pháp luật trong các hoạt động của đơn vị.

3. Xây dựng, duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

 

Tin khác