Site banner

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Trần Văn Tràng

Bí thư (2010-2014)

02

Nguyễn Hoàng Thái

Bí thư (2014-2015)

03

Ngô Tấn Quyền

Phó Bí thư Thường trực

04

Trương Hoàng Hà

Phó Bí thư Thường trực

05

Phạm Thanh Diễn

Phó Bí thư

06

Phan Thị Ngọc Rí

Ủy viên Thường vụ

07

Trần Văn Đạt

Ủy viên Thường vụ

08

Bùi Văn Chiến

Ủy viên ban chấp hành

09

Ngô Mộng Quyên

Ủy viên ban chấp hành

10

Hồ Văn Chí

Ủy viên ban chấp hành

11

Võ Kim Hoàng

Ủy viên ban chấp hành

12

Huỳnh Thị Thúy Hằng

Ủy viên ban chấp hành

13

Huỳnh Ngọc Minh

Ủy viên ban chấp hành

14

Nguyễn Hồng Xinh

Ủy viên ban chấp hành

15

Nguyễn Trí Đởm

Ủy viên ban chấp hành

16

Trần Thanh Phương

Ủy viên ban chấp hành

17

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên ban chấp hành

Tin khác