Site banner

Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

- Nếu không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

- Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Lập hồ sơ chuyển Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện xem xét giải quyết.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

 - Đơn đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ do người yêu cầu lập.

- Bản chính thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cũ, nhoè (nếu có). Trường hợp mất thì phải có tờ cớ mất có xác nhận của địa phương.

-  Bản pho to bằng tổ quốc ghi công đối với gia đình liệt sĩ.

Số lượng hồ sơ:

03 bộ

Thời hạn giải quyết:

Trong  ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Lệ phí:

Không

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân xã

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế đô ưu đãi người có công với cách mạng