Site banner

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Chọn lĩnh vực
31 Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
32 Thủ tục: Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
33 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lĩnh vực Phòng chống TNXH
34 Thủ tục đăng ký lại khai tử Lĩnh vực Tư pháp
35 Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực Tư pháp
36 Đăng ký lại kết hôn Lĩnh vực Tư pháp
37 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực Tư pháp
38 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con trong nước Lĩnh vực Tư pháp
39 Thủ tục Đăng ký thay đổi, chẩm dứt giám hộ Lĩnh vực Tư pháp
40 Thủ tục Đăng ký giám hộ Lĩnh vực Tư pháp
41 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh vực Tư pháp
42 Thủ tục Đăng ký việc thay đổi cải chính hộ tịch Lĩnh vực Tư pháp
43 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Lĩnh vực Tôn giáo
44 Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Lĩnh vực Tôn giáo
45 Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người vào tu Lĩnh vực Tôn giáo
46 Thủ tục Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Lĩnh vực Tôn giáo
47 Thủ tục Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo
48 Thủ tục Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo
49 Thủ tục Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo
50 Thủ tục đăng ký nhận Cha, Mẹ, Con Lĩnh vực Tư pháp
51 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lĩnh vực Tư pháp
52 Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực Tư pháp
53 Thủ tục đề nghị cứu trợ đột xuất Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
54 Thủ tục xét trợ cấp đối với người mắc bệnh tâm thần mãn tính Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
55 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
56 Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận mức độ khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
57 Thủ tục xét trợ cấp đối với người nhận nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
58 Thủ tục xét cấp bảo hiểm y tế cho hộ nghèo Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
59 Thủ tục xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho trẻ bị mồ côi Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
60 Thủ tục xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa đối tượng cứu trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người bị tâm thần Lĩnh vực Bảo trợ xã hội