Site banner

Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Chọn lĩnh vực
91 Thủ tục xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn góc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức, cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán.. Lĩnh vực NN & PTNT
92 Thủ tục xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán Lĩnh vực NN & PTNT
93 Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung Phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Người có công
94 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung Phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Người có công
95 Xác nhận miễn, giảm thuế Lĩnh vực Văn phòng
96 Thủ tục xác nhận lý lịch Lĩnh vực Văn phòng
97 Thủ tục xác nhận hồ sơ cải hoán tàu cá Lĩnh vực Văn phòng
98 Thủ tục xác nhận hồ sơ xin cấp học bỏng Lĩnh vực Văn phòng
99 Thủ tục xác nhận đơn vay vốn đối với sinh viên Lĩnh vực Văn phòng
100 Thủ tục xác nhận đơn xin việc Lĩnh vực Văn phòng
101 Thủ tục xác nhận theo yêu cầu Lĩnh vực Văn phòng
102 Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lĩnh vực Người có công
103 Thủ tục Trợ cấp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế Lĩnh vực Người có công
104 Thủ tục trợ cấp người có công giúp đỡ cách mạng Lĩnh vực Người có công
105 Thủ tục Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công trừ trần Lĩnh vực Người có công
106 Thủ tục Trợ cấp Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến Lĩnh vực Người có công
107 Thủ tục Đề nghị phong và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng” Lĩnh vực Người có công
108 Thủ tục Đề Nghị tặng thường Huân chương độc lập Lĩnh vực Người có công
109 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
110 Thủ tục Công nhận người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Lĩnh vực Người có công
111 Thủ tục xác nhận hồ sơ người có công với cách mạng từ trần đối với trường hợp hưởng mai táng phí Lĩnh vực Người có công
112 Thủ tục xác nhận hồ sơ người có công với cách mạng từ trần đối với trường hợp hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần Lĩnh vực Người có công
113 Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Lĩnh vực Người có công
114 Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công Lĩnh vực Người có công
115 Thủ tục Xác nhận đơn đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
116 Thủ tục xét duyệt hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ Lĩnh vực Người có công
117 Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế người có công Lĩnh vực Người có công
118 Thủ tục xác nhận hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng được hưởng chế độ B,C,K còn sống) Lĩnh vực Người có công
119 Thủ tục xác nhận hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng hưởng chế độ B,C,K từ trần) Lĩnh vực Người có công
120 Thủ tục xác nhận hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với đôi tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng chưa hưởng chế độ chính sách đã từ trần) Lĩnh vực Người có công