Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
1 458/BC-UBND 27/10/2017 BÁO CÁO TUẦN Tập tin bct.docx
2 6 519/QĐ-UBND 24/10/2014 Quyết định xếp lương Phạm Thanh Diễn PDF icon dien3.pdf
3 430/QĐ-UBND 19/02/2014 Quyết định xếp lương Phạm Thanh Diễn PDF icon dien2.pdf
4 2 034/QĐ-UBND 16/06/2014 Quyết định xếp lương Phạm Thanh Diễn PDF icon dien1.pdf
5 313/BC-UBND 30/06/2017 BÁO CÁO TUẦN Tập tin bc.docx
6 122/BC-UBND 17/03/2017 BÁO CÁO TUẦN 2.3.2017 Tập tin bct.docx
7 113/BC-UBND 10/03/2017 Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quí I.2017 Tập tin bc.docx
8 74/BC-UBND 17/02/2017 BÁO CÁO TUẦN 2.2.2017 Tập tin bct.docx
9 59/BC-UBND 10/02/2017 BÁO CÁO TUẦN 1.2.2017 Tập tin bct.docx
10 66/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 Tập tin khtthcm.docx
11 65/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017 Tập tin khtd.docx
12 53/KH-UBND 07/02/2017 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 Tập tin khttcchc.docx
13 52/KH-UBND 07/02/2017 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 Tập tin khcchc.docx
14 45/BC-UBND 06/02/2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 2.2017 Tập tin bct.docx
15 43/BC-UBND 03/02/2017 Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán năm 2017 PDF icon bc_2.pdf
16 28/BC-UBND 20/01/2017 BÁO CÁO TUẦN 3.1.2017 Tập tin bct.docx
17 19/BC-UBND 13/01/2017 BÁO CÁO TUẦN 2.01.2017 Tập tin bct.docx
18 8/BC-UBND 06/01/2017 BÁO CÁO TUẦN 01.01.2017 Tập tin bct.docx
19 5/BC-UBND 05/01/2017 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 01.2017 Tập tin bct.docx
20 666/BC-UBND 05/12/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 12.2016 Tập tin bct.docx