Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
1 555/TB-UBND 13/10/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi Hội nghị sơ kết tình hình KTXH 9 tháng năm 2015 PDF icon tb.pdf
2 425/TB-UBND 07/08/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015 PDF icon tb.pdf
3 412/TB-UBND 03/08/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án tổ chức xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2011-2015 PDF icon tb.pdf
4 225/TB-UBND 24/04/2015 Thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã tại buổi hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội quí I.2015 PDF icon tb.pdf
5 133/TB-UBND 17/03/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong buổi Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014 PDF icon tb.pdf
6 46/TB-UBND 21/01/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi hội nghị tổng kết công tác Công an và công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2014 PDF icon tb.pdf
7 44/TB-UBND 19/01/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2014 PDF icon tb.pdf
8 2/TB-UBND 05/01/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND trong buổi hội nghị tổng kết tình hình phát triển KTXH năm 2014 và triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2015 PDF icon tb.pdf
9 864/TB-UBND 22/12/2014 Thông báo công khai thủ tục hành chính mới ban hành Microsoft Office document icon tb.cktthc.doc
10 863/TB-UBND 22/12/2014 Thông báo tên địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính Microsoft Office document icon tb.tthc_.doc
11 624/TB-UBND 03/09/2014 THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT Microsoft Office document icon thong_bao.doc
12 606/TB-UBND 25/08/2014 Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Microsoft Office document icon tb2.9.doc
13 566/TB-UBND 12/08/2014 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TẠI BUỔI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2011-2015 Tập tin tbnnl.docx
14 565/TB-UBND 12/08/2014 THÔNG BÁO THÀNH LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Tập tin tbttdt.docx
15 543/TB-UBND 05/08/2014 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TRONG BUỔI HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH KTXH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Microsoft Office document icon tbklcd.doc
16 542/TB-UBND 05/08/2014 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ TRONG BUỔI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC DS-KHHGĐ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Microsoft Office document icon tbklds.doc
17 398/TB-UBND 05/06/2014 THÔNG BÁO MẤY GIẤY CNQSDĐ Microsoft Office document icon tbmg.doc