Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
21 75/KH-UBND 09/03/2016 KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Microsoft Office document icon kh.doc
22 35/KH-UBND 18/01/2016 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Microsoft Office document icon kh.doc
23 34/KH-UBND 18/01/2016 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Microsoft Office document icon kh.doc
24 30/KH-UBND 15/01/2016 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 Microsoft Office document icon kh.doc
25 31/KH-UBND 15/01/2016 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 Microsoft Office document icon kh.doc
26 596/KHLT-UBND-MTTQ 04/11/2015 Kế hoạch bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018) Microsoft Office document icon kh.doc
27 554/KH-UBND 13/10/2015 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 Microsoft Office document icon kh.doc
28 582/BC-UBND 27/10/2015 Kế hoạch phối hợp kiểm điểm địa chính năm 2015 Microsoft Office document icon kh.doc
29 569/KH-UBND 21/10/2015 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dung chính sách PDF icon kh.pdf
30 500/KH-UBND 11/09/2015 Kế hoạch nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã năm 2015 PDF icon kh.pdf
31 522/KH-UBND-ĐTN 22/09/2015 Kế hoạch phối hợp tổ chức lễ hội trăng rằm năm 2015 PDF icon khlt.pdf
32 498/KH-UBND 11/09/2015 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 PDF icon kh.pdf
33 369/KH-UBND 09/07/2015 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn xã Mỹ Thạnh PDF icon kh.pdf
34 309/BC-UBND 05/06/2015 Kế hoạch xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước PDF icon kh.pdf
35 222/KH-UBND 23/04/2015 Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm định kỳ 2015 PDF icon kh.pdf
36 221/KH-UBND 23/04/2015 Kế hoạch tiêm phòng vaccin phòng trị bệnh chó, mèo năm 2015 PDF icon kh.pdf
37 2/KHLT-UBND-MTTQ 16/04/2015 Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Năm 2015 PDF icon khlt.pdf
38 188/KH-UBND 24/03/2015 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015 PDF icon kh.pdf
39 116/KH-UBND 09/03/2015 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015 PDF icon kh.pdf
40 115/KH-UBND 09/03/2015 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 95-KL/TW về chương trình quốc gia phòng chống ma túy năm 2015 PDF icon kh.pdf