Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
1 226/TTr-UBND 21/03/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT CỦA ÔNG HUỲNH LIÊN ĐOÀN ẤP 6 Microsoft Office document icon doan.doc
2 320/TTr-UBND 26/04/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN THANH HÙNG Microsoft Office document icon hung.doc
3 276/TTr-UBND 11/04/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG VÕ HÙNG ANH Microsoft Office document icon anh_ap_5.doc
4 129/TTr-UBND 18/02/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN HỮU SỮU Microsoft Office document icon suu.doc
5 335/TTr-UBND 05/05/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN VĂN SÊN Microsoft Office document icon sen.doc
6 350/TTr-UBND 13/05/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN THÀNH TRUNG Microsoft Office document icon trung.doc
7 407/TTr-UBND 05/06/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN VĂN NHỊN Microsoft Office document icon nhin.doc
8 363/TTr-UBND 20/05/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG PHẠM DUY KHANH Microsoft Office document icon khanh.doc
9 207/TTr-UBND 12/03/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN VĂN HƯNG Microsoft Office document icon hung_2.doc
10 421/TTr-UBND 09/06/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG TRẦN VĂN HIẾU Microsoft Office document icon hieu.doc
11 222/TTr-UBND 21/03/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN NGỌC HIỀN Microsoft Office document icon hien.doc
12 8/TTr-UBND 02/01/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT ÔNG NGUYỄN VĂN BÉ Microsoft Office document icon be.doc
13 426/TTr-UBND 11/06/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT BÀ LÊ THỊ THANH VÂN Microsoft Office document icon van.doc
14 406/TTr-UBND 05/06/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT BÀ NGUYỄN THỊ PHỤNG Microsoft Office document icon phung.doc
15 478/TTr-UBND 27/04/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT BÀ NGUYỄN PHI PHỤNG Microsoft Office document icon phung_nh.doc
16 459/TTr-UBND 21/06/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT BÀ NGUYỄN THỊ NGỌT Microsoft Office document icon ngot.doc
17 360/TTr-UBND 19/05/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT BÀ NGUYỄN THỊ MAI HOA Microsoft Office document icon hoa.doc
18 261/TTr-UBND 03/04/2014 TỜ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT BÀ NGUYỄN THỊ ĐÀNH Microsoft Office document icon danh.doc
19 116/TTr-UBND 12/02/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG DIỆP SANH TÔNG Microsoft Office document icon tong.doc
20 225/TTr-UBND 21/03/2014 TỜ TRÌNH KHIẾU NẠI THỔ CƯ ÔNG LÊ HỒNG MINH Microsoft Office document icon minh.doc