Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
221 154/BC-UBND 27/03/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.3.2015 PDF icon bct.pdf
222 135/BC-UBND 20/03/2015 BÁO CÁO TUẦN 3.3.2015 PDF icon bct.pdf
223 132/CT-UBND 17/03/2015 Chỉ thị về việc đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đảng các cấp và phong trào thi đua Đồng Khởi mới PDF icon ct.pdf
224 133/TB-UBND 17/03/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong buổi Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014 PDF icon tb.pdf
225 128/KH-UBND 16/03/2015 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015 PDF icon kh.pdf
226 124/KH-UBND 13/03/2015 Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 PDF icon kh.pdf
227 123/KH-UBND 13/03/2015 Kế hoạch phát động phong trào thi đua Đồng Khởi mới PDF icon kh.pdf
228 110/KH-UBND 05/03/2015 Kế hoạch tổ chức Hội thảo thực trạng và giải pháp tổ chức lại sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 PDF icon kh_2.pdf
229 121/BC-UBND 13/03/2015 BÁO CÁO TUẦN 2.3.2014 PDF icon bct.pdf
230 113/BC-UBND 06/03/2015 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3.2015 PDF icon bct.pdf
231 111/BC-UBND 06/03/2015 BÁO CÁO TUẦN 1.3.2015 PDF icon bct.pdf
232 96/BC-UBND 27/02/2015 BÁO CÁO TUẦN 2.2.2015 PDF icon bct.pdf
233 87/BC-UBND 21/02/2015 Báo cáo tình hình tổ chức tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 PDF icon bc.pdf
234 83/KH-UBND 10/02/2015 Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2015 PDF icon kh.pdf
235 79/BC-UBND 06/02/2015 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 2.2015 PDF icon bct.pdf
236 354/QĐ-UBND 30/01/2015 Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách Đặng Thị Yến Xuân PDF icon qd_16.pdf
237 349/QĐ-UBND 30/01/2015 Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Phạm Thanh Diễn PDF icon qd_15.pdf
238 6 682/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định về việc tuyển dụng và xếp ngạch, bậc lương đối với công chức Nguyễn Văn Thống PDF icon qd_14.pdf
239 6 696/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định về việc tuyển dụng và xếp ngạch, bậc lương đối với công chức Nguyễn Huỳnh Phước PDF icon qd_13.pdf
240 6 675/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định về việc tuyển dụng công chức cấp xã Nguyễn Ngọc Thanh PDF icon qd_12.pdf