Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
241 6 192/QĐ-UBND 06/09/2014 Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Nguyễn Thanh Huy PDF icon qd_11.pdf
242 5 954/QĐ-UBND 18/08/2014 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ Võ Kim Hoàng PDF icon qd_10.pdf
243 4 871/QĐ-UBND 11/07/2014 Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách Huỳnh Duy Khánh PDF icon qd_9.pdf
244 4 397/QĐ-UBND 04/06/2014 Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách Nguyễn Thị Hiếu Ân PDF icon qd_8.pdf
245 5 643/QĐ-UBND 29/07/2014 Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Nguyễn Hồng Sơn PDF icon qd_7.pdf
246 5 633/QĐ-UBND 29/07/2014 Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Ngô Mộng Quyên PDF icon qd_6.pdf
247 4 548/QĐ-UBND 20/06/2014 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ Huỳnh Ngọc Minh PDF icon qd_5.pdf
248 4 538/QĐ-UBND 19/06/2014 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức Trần Thanh Phương PDF icon qd_4.pdf
249 4 014/QĐ-UBND 22/05/2014 Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách Phạm Thị Thanh Tuyền PDF icon qd_3.pdf
250 3 786/QĐ-UBND 07/05/2014 Quyết định xếp lương đối với cán bộ Nguyễn Thanh Huy PDF icon qd_2.pdf
251 3 113/QĐ-UBND 11/04/2014 Quyết định nâng lương trước hạn đối với cán bộ Ngô Mộng Quyên PDF icon qd.pdf
252 80/BC-UBND 06/02/2015 BÁO CÁO TUẦN 1.2.2015 PDF icon bct.pdf
253 75/KH-UBND 03/02/2015 Kế hoạch kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 PDF icon kh.pdf
254 62/KH-UBND 29/01/2015 Kế hoạch họp mặt "Mừng Đảng-Mừng Xuân" Ất Mùi năm 2015 PDF icon kh.pdf
255 53/KH-UBND 26/01/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân năm 2015 PDF icon kh.pdf
256 69/KH-UBND 30/01/2015 Kế hoạch truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 PDF icon kh.pdf
257 34/KH-UBND 14/01/2015 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2015 PDF icon kh.pdf
258 33/KH-UBND 14/01/2015 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 PDF icon kh.pdf
259 66/BC-UBND 30/01/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.1.2015 PDF icon bct.pdf
260 49/KH-UBND 23/01/2015 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2015 PDF icon kh.pdf