Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
261 46/KH-UBND 20/01/2015 Kế hoạch thực hiện Công tác cải cách hành chính năm 2015 PDF icon kh.pdf
262 32/KH-UBND 14/01/2015 Kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2015 PDF icon kh.pdf
263 46/TB-UBND 21/01/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi hội nghị tổng kết công tác Công an và công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2014 PDF icon tb.pdf
264 50/BC-UBND 23/01/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.1.2015 PDF icon bct.pdf
265 26/KH-UBND 12/01/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tết dương lịch, tết Nguyên đán và lễ hội xuân Ất Mùi PDF icon kh.pdf
266 25/KH-HĐ 20/01/2015 Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015 PDF icon kh.pdf
267 44/TB-UBND 19/01/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm năm 2014 PDF icon tb.pdf
268 40/BC-UBND 16/01/2015 BÁO CÁO TUẦN 3.1.2015 PDF icon bct.pdf
269 39/KH-UBND 15/01/2015 Kế hoạch phát triển du lịch sinh thái cộng đồng giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025 PDF icon kh.pdf
270 31/KH-UBND 12/01/2015 Kế hoạch tổ chức đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X PDF icon kh.pdf
271 10/BC-UBND 06/01/2015 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1.2015 PDF icon bct.pdf
272 3/KH-UBND 05/01/2015 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2015 PDF icon kh.pdf
273 23/BC-UBND 12/01/2015 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên" giai đoạn 2011-2015 PDF icon bc.pdf
274 17/BC-UBND 09/01/2015 BÁO CÁO TUẦN 2.1.2015 PDF icon bct.pdf
275 15/KH-UBND 09/01/2015 Kế hoạch tổ chức lại sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 PDF icon kh.pdf
276 801/BC-UBND 24/11/2014 Báo cáo công khai kinh phí đường ống nước từ nhà ông Mai Chí Hướng đến Sông Cái sơn PDF icon bc.pdf
277 9/CT-UBND 06/01/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2015 trên địa bàn xã Mỹ Thạnh PDF icon ct.pdf
278 847/KH-UBND 15/12/2014 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 16-CTr/ĐU về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo PDF icon kh.pdf
279 2/TB-UBND 05/01/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND trong buổi hội nghị tổng kết tình hình phát triển KTXH năm 2014 và triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2015 PDF icon tb.pdf
280 886/BC-UBND 31/12/2014 BÁO CÁO TUẦN 1.1.2015 Microsoft Office document icon bct.doc