Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
281 817/KH-UBND 02/12/2014 Kế hoạch phát động thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng Microsoft Office document icon khtddhd.doc
282 864/TB-UBND 22/12/2014 Thông báo công khai thủ tục hành chính mới ban hành Microsoft Office document icon tb.cktthc.doc
283 863/TB-UBND 22/12/2014 Thông báo tên địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính Microsoft Office document icon tb.tthc_.doc
284 878/BC-UBND 27/12/2014 BÁO CÁO TUẦN 4.12.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
285 807/BC-UBND 25/11/2014 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2014 PDF icon bc.pdf
286 850/KH-UBND 15/12/2014 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2015 Microsoft Office document icon khktxh_2015.doc
287 849/BC-UBND 15/12/2014 BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2014 Microsoft Office document icon bcthktxh_2014.doc
288 858/BC-UBND 19/12/2014 BÁO CÁO TUẦN 3.12.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
289 612/BC-UBND 27/08/2014 BÁO CÁO SƠ KẾT TÌNH HÌNH KT-XH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Microsoft Office document icon bcqui_iii2014.doc
290 845/BC-UBND 12/12/2014 BÁO CÁO TUẦN 2.12.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
291 822/BC-UBND 05/12/2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 12.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
292 825/BC-UBND 05/12/2014 BÁO CÁO TUẦN 01.12.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
293 812/BC-UBND 28/11/2014 BÁO CÁO TUẦN 4.11.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
294 789/BC-UBND 21/11/2014 BÁO CÁO TUẦN 3.11.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
295 773/BC-UBND 14/11/2014 BÁO CÁO TUẦN 2.11.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
296 752/BC-UBND 06/11/2014 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 11.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
297 754/BC-UBND 07/11/2014 BÁO CÁO TUẦN 1.11.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
298 729/BC-UBND 31/10/2014 BÁO CÁO TUẦN 5.10.2014 Microsoft Office document icon btc.doc
299 718/BC-UBND 24/10/2014 BÁO CÁO TUẦN 4.10.2014 Microsoft Office document icon bct.doc
300 701/BC-UBND 17/10/2014 BÁO CÁO TUẦN 3.10.2014 Microsoft Office document icon bct.doc