Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
41 494/BC-UBND 09/09/2016 BÁO CÁO TUẦN 1.9.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
42 488/BC-UBND 05/09/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 9.2016 Tập tin bct.docx
43 485/BC-UBND 01/09/2016 BÁO CÁO TUẦN 5.8..2016 Tập tin bct.docx
44 480/BC-UBND 26/08/2016 BÁO CÁO TUẦN 4.8.2016 Tập tin bct.docx
45 443/BC-UBND 05/08/2016 Báo cáo tinh hình kinh tế xã hội tháng 8.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
46 391/BC-UBND 06/07/2016 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
47 386/BC-UBND 01/07/2016 Báo cáo tình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Microsoft Office document icon bcq.doc
48 66/BC/ĐU 29/07/2016 Báo cáo tuần của Đảng ủy Tập tin bct.docx
49 64/BC/ĐU 28/07/2016 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 Tập tin bc1nam.docx
50 67/CV/ĐU 27/07/2016 Công văn nâng chất sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 Tập tin cv.docx
51 67/CV/ĐU 27/07/2016 Công văn nâng chất sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 và Hướng dẫn 09 Tập tin cv.docx
52 60/BC/ĐU 14/07/2016 Báo cáo tháng 7 và chương trình công tác tháng 8.2016 của Đảng ủy Tập tin bct.docx
53 35/BC/ĐU 26/07/2016 Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2016 Tập tin bcq.docx
54 355/BC-UBND 18/06/2016 BÁO CÁO TUẦN 3.6.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
55 343/BC-UBND 10/06/2016 BÁO CÁO TUẦN 2.6.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
56 332/BC-UBND 06/06/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 5.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
57 330/BC-UBND 03/06/2016 BÁO CÁO TUẦN 1.6.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
58 306/KH-UBND 25/05/2016 Kế hoạch công tác dân vận trong hệ thống chính quyền năm 2016 Microsoft Office document icon kh.doc
59 307/KH-UBND 25/05/2016 Kế hoạch nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 Microsoft Office document icon kh.doc
60 308/BC-UBND 27/05/2016 BÁO CÁO TUẦN 4.5.2016 Microsoft Office document icon bct.doc