Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
461 151/KH-UBND 24/02/2014 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Tập tin kh.docx