Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
121 562/BC-UBND 15/10/2015 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 Microsoft Office document icon bc.doc
122 101/BC-UBND 07/03/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 3.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
123 98/BC-UBND 04/03/2016 BÁO CÁO TUẦN 1.3.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
124 88/BC-UBND 26/02/2016 BÁO CÁO TUẦN 2.2.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
125 70/BC-UBND 15/02/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRƯỚC TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016 Microsoft Office document icon bc.doc
126 63/BC-UBND 04/02/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 02.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
127 78/BC-UBND 19/02/2016 BÁO CÁO TUẦN 1.2.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
128 57/BC-UBND 29/01/2016 BÁO CÁO TUẦN 5.1.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
129 43/BC-UBND 25/01/2016 BÁO CÁO TUẦN 4.1.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
130 27/BC-UBND 15/01/2016 BÁO CÁO TUẦN 3.1.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
131 13/BC-UBND 08/01/2016 BÁO CÁO TUẦN 2.01.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
132 246/246/QD-UBND 30/12/2015 QĐ thành lập tổ quản lý tạm thời chợ Mỹ Lồng PDF icon thanhlap_toqlc.pdf
133 3/03/QĐ-UBND 06/01/2016 QĐ ban hành QC hoạt động của tổ quản lý tạm thời chợ Mỹ Lồng PDF icon quychecho.pdf
134 2/02/QĐ-UBND 04/01/2016 QĐ công nhận CAV thường trực PDF icon cav.pdf
135 1/01/QĐ-UBND 04/01/2016 QĐ ban hành DMHS 2016 Tập tin quyet_dinh_ban_hanh_dmhs.docx
136 5/BC-UBND 06/01/2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 01.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
137 760/BC-UBND 31/12/2015 BÁO CÁO TUẦN 1.1.2016 Microsoft Office document icon bct.doc
138 749/BC-UBND 25/12/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.12.2015 Microsoft Office document icon bct.doc
139 713/BC-UBND 18/12/2015 BÁO CÁO TUẦN 3.12.2015 Microsoft Office document icon bct.doc
140 700/BC-UBND 11/12/2015 BÁO CÁO TUẦN 2.12.2015 Microsoft Office document icon bct.doc