Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
141 687/BC-UBND 08/12/2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 12.2015 Microsoft Office document icon bct.doc
142 684/BC-UBND 04/12/2015 BÁO CÁO TUẦN 1.12.2015 Microsoft Office document icon bct.doc
143 668/BC-UBND 27/11/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.11.2015 Microsoft Office document icon bct.doc
144 596/KHLT-UBND-MTTQ 04/11/2015 Kế hoạch bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018) Microsoft Office document icon kh.doc
145 554/KH-UBND 13/10/2015 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 Microsoft Office document icon kh.doc
146 607/BC-UBND 09/11/2015 Báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Mỹ Thạnh Microsoft Office document icon bc.doc
147 561/BC-UBND 15/10/2015 Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2014 xã Mỹ Thạnh Microsoft Office document icon bc.doc
148 582/BC-UBND 27/10/2015 Kế hoạch phối hợp kiểm điểm địa chính năm 2015 Microsoft Office document icon kh.doc
149 601/BC-UBND 05/11/2015 BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 11.2015 Microsoft Office document icon bct.doc
150 639/BC-UBND 20/11/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.11.2015 Microsoft Office document icon bct.doc
151 621/BC-UBND 13/11/2015 BÁO CÁO TUẦN 3.11.2015 PDF icon bct.pdf
152 603/BC-UBND 06/11/2015 BÁO CÁO TUẦN 2.11.2015 PDF icon bct.pdf
153 591/BC-UBND 30/10/2015 BÁO CÁO TUẦN 1.11.2015 PDF icon bct.pdf
154 572/BC-UBND 23/10/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.10.2015 PDF icon bct.pdf
155 569/KH-UBND 21/10/2015 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dung chính sách PDF icon kh.pdf
156 555/TB-UBND 13/10/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi Hội nghị sơ kết tình hình KTXH 9 tháng năm 2015 PDF icon tb.pdf
157 563/BC-UBND 16/10/2015 BÁO CÁO TUẦN 3.10.2015 PDF icon bct.pdf
158 545/BC-UBND 06/10/2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 10.2015 PDF icon bct.pdf
159 548/BC-UBND 09/10/2015 BÁO CÁO TUẦN 2.10.2015 PDF icon bct.pdf
160 4 727/QĐ-UBND 29/09/2015 Quyết định xếp lương Hồ Thanh Hải, Phó công an xã PDF icon qd.pdf