Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
161 4 711/QĐ-UBND 29/09/2015 Quyết định xếp lương Bùi Văn Chiến PDF icon qd.pdf
162 4 185/QĐ-UBND 19/08/2015 Quyết định xếp lương Phạm Trung Diễn PDF icon qd.pdf
163 2 583/QĐ-UBND 12/05/2015 Quyết định xếp lương Nguyễn Văn Việt PDF icon qd.pdf
164 2 519/QĐ-UBND 05/05/2015 Quyết định xếp lương Nguyễn Thị bảo Ngân PDF icon qd.pdf
165 2 495/QĐ-UBND 05/05/2015 Quyết định xếp ngạch, bậc lương Phan Thị Ngọc Rí PDF icon qd.pdf
166 1 424/QĐ-UBND 15/04/2015 Quyết định nâng lương trước hạn Nguyễn Khắc Hoàng PDF icon qd.pdf
167 676/UBND-VP 01/10/2014 Công văn về việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư và tiếp tục chấn chỉnh văn hóa giao tiếp nơi công sở theo Công văn PDF icon cv.pdf
168 500/KH-UBND 11/09/2015 Kế hoạch nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế trên địa bàn xã năm 2015 PDF icon kh.pdf
169 522/KH-UBND-ĐTN 22/09/2015 Kế hoạch phối hợp tổ chức lễ hội trăng rằm năm 2015 PDF icon khlt.pdf
170 2/QĐ-UBND 09/01/2015 Quyết định về việc thành lập ban vận động giải phóng mặt bằng công trình lộ thanh niên và lộ hẽm ấp căn cứ PDF icon qd.pdf
171 1/QĐ-UBND 06/01/2015 Quyết định về việc ban hành danh mục hồ sơ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh năm 2015 PDF icon qd.pdf
172 22/UBND-VP 06/01/2014 Công văn Hội nghị tổng kết hoạt động của ấp năm 2013 và tổ chức bầu hòa giải viên cơ sở PDF icon cv.pdf
173 23/UBND-VP 06/01/2014 Công văn về việc chấp hành quy định về trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách PDF icon cv.pdf
174 542/BC-UBND 02/10/2015 BÁO CÁO TUẦN 1.10.2015 PDF icon bct.pdf
175 528/BC-UBND 25/09/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.9.2015 PDF icon bct.pdf
176 515/BC-UBND 18/09/2015 BÁO CÁO TUẦN 3.9.2015 PDF icon bct.pdf
177 493/BC-UBND 07/09/2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 9.2015 PDF icon bct.pdf
178 498/KH-UBND 11/09/2015 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 PDF icon kh.pdf
179 497/BC-UBND 11/09/2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN 2010-2015 PDF icon bcdt.pdf
180 496/BC-UBND 11/09/2015 BÁO CÁO TUẦN 2.9.2015 PDF icon bct.pdf