Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
181 480/BC-UBND 04/09/2015 BÁO CÁO TUẦN 1.9.2015 PDF icon bct.pdf
182 436/BC-UBND 27/08/2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2015 Microsoft Office document icon bcq.doc
183 318/BC-UBND 09/06/2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 Microsoft Office document icon bcq.doc
184 109/BC-UBND 05/03/2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÍ I.2015 Microsoft Office document icon bcq.doc
185 468/BC-UBND 28/08/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.8.2015 PDF icon bct.pdf
186 441/BC-UBND 21/08/2015 BÁO CÁO TUẦN 3.8.2015 PDF icon bct.pdf
187 367/BC-UBND 06/08/2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 8.2015 PDF icon bct.pdf
188 425/TB-UBND 07/08/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015 PDF icon tb.pdf
189 422/BC-UBND 07/08/2015 BÁO CÁO TUẦN 2.8.2015 PDF icon bct.pdf
190 367/BC-UBND 06/07/2015 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7.2015 PDF icon bct.pdf
191 412/TB-UBND 03/08/2015 Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã trong buổi Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án tổ chức xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2011-2015 PDF icon tb.pdf
192 407/BC-UBND 31/07/2015 BÁO CÁO TUẦN 1.8.2015 PDF icon bct.pdf
193 395/BC-UBND 24/07/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.7.2015 PDF icon bct.pdf
194 369/KH-UBND 09/07/2015 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn xã Mỹ Thạnh PDF icon kh.pdf
195 386/BC-UBND 17/07/2015 BÁO CÁO TUẦN 3.7.2015 PDF icon bct.pdf
196 370/BC-UBND 10/07/2015 BÁO CÁO TUẦN 2.7.2015 PDF icon bct.pdf
197 361/BC-UBND 03/07/2015 BÁO CÁO TUẦN 1.7.2015 PDF icon bct.pdf
198 347/BC-UBND 26/06/2015 BÁO CÁO TUẦN 4.6.2015 PDF icon bct.pdf
199 337/BC-UBND 19/06/2015 BÁO CÁO TUẦN 3.6.2015 PDF icon bct.pdf
200 310/BC-UBND 05/06/2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 6.2015 PDF icon bc.pdf