Site banner

Văn bản của Đảng ủy

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
1 1/BC-ĐU 08/06/2020 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Tập tin bao_cao_so_ket_6_thang.docx
2 1/CTr/ĐU 09/06/2020 Chương trình hành động “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cuả tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện” Tập tin ctr.docx
3 3/QĐ/ĐU 22/06/2020 Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập tin qd.docx
4 1/NQ-ĐH 02/06/2020 Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025 Tập tin nq.docx
5 287/CV-ĐU 27/03/2020 Công văn tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Tập tin cv.docx
6 161/BC-ĐU 03/03/2020 Báo cáo tháng 3.2020 Tập tin bc.docx
7 229/QĐ-ĐU 27/02/2020 Quyết định chuẩn y chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 Tập tin qd.docx
8 162/BC-ĐU 26/02/2020 Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Tập tin bc.docx
9 164/BC-ĐU 09/03/2020 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW Tập tin bc.docx
10 285/CV-ĐU 19/03/2020 Công văn tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Tập tin cv.docx
11 282/CV-ĐU 09/03/2020 Công văn đăng ký thực hiện chủ đề bứt phá về đích năm 2020 Tập tin cv.docx
12 283/CV-ĐU 12/03/2020 Công văn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Tập tin cv.docx
13 98/-KH/ĐU 02/08/2019 Kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 PDF icon kh.pdf
14 245/CV-ĐU 16/08/2019 Công văn kiểm tra thẻ đảng viên PDF icon cv.pdf
15 241/CV-ĐU 29/07/2019 Công văn nâng cao chất lượng đảng viên PDF icon cv_2.pdf
16 240/CV-ĐU 29/07/2019 Công văn tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ PDF icon cv.pdf
17 147/BC-ĐU 11/06/2019 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 PDF icon bc.pdf, PDF icon phu_luc.pdf
18 148/BC-ĐU 08/07/2019 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác tháng 7 và chương trình công tác tháng 8.2019 PDF icon bc.pdf
19 230/CV-ĐU 24/06/2019 Công văn chuẩn bị nhân sự đại hội Chi bộ PDF icon cv.pdf
20 231/CV-ĐU 24/06/2019 Công văn điều chỉnh thời gian họp chi bộ ấp PDF icon cv.pdf