Site banner

Văn bản của Đảng ủy

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
61 3/QĐ-UBKTĐU 02/07/2018 Quy định về tổ chức và hoạt động của tổ kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PDF icon qc.pdf
62 2/QC-UBKTĐU 02/07/2018 Quy chế người phát ngôn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PDF icon qd.pdf
63 53/NQ-ĐU 06/07/2018 Nghị quyết Hội ngị Ban chấp hành Đảng bộ tháng 8.2018 PDF icon nq.pdf
64 52/NQ-ĐU 07/06/2018 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành tháng 7.2018 Tập tin nq.docx
65 123/BC-ĐU 22/06/2018 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 PDF icon bc.pdf
66 122/BC-ĐU 20/06/2018 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Tập tin bc.docx
67 8/CTr-ĐU 20/03/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Tập tin ctr.docx
68 48/NQ-ĐU 15/01/2018 Nghị quyết năm 2018 Tập tin nq.2018.docx
69 112/BC-ĐU 15/01/2018 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 Tập tin bc.docx
70 120/BC-ĐU 10/06/2018 Báo cáo thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Tập tin bc_2.docx
71 10/CTr-ĐU 10/05/2018 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII Tập tin ctr.docx
72 60/KH-UBKTĐU 15/01/2018 Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập tin khktgs2018.docx
73 9/CTr-ĐU 15/12/2017 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy Tập tin ctrktgs_2018.docx
74 139/QĐ-ĐU 17/10/2017 Quyết định phân công cấp ủy phụ trách chi bộ Tập tin qd.docx
75 57/KH-ĐU 20/10/2017 Kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng năm 2018 Tập tin kh.docx
76 138/QĐ-ĐU 17/10/2017 Quyết định thành lập tổ văn kiện đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 Tập tin qd.docx
77 137/QĐ-ĐU 17/10/2017 Quyết định thành lập tổ soạn thảo văn bản tổng kết năm của Đảng ủy Tập tin qd.docx
78 33/NQ-ĐU 05/10/2017 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 11.2017 Tập tin nq11.docx
79 32/NQ-ĐU 06/09/2017 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 10.2017 Tập tin nq10.docx
80 36/KH-UBKTĐU 15/09/2016 Kế hoạch tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Tập tin kh.docx