Site banner

Văn bản của Đảng ủy

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
81 8/CTr-ĐU 17/06/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 và 06 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Tập tin ctr_0506.docx
82 132/QĐ-ĐU 12/07/2017 Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 Tập tin qclv.docx
83 31/NQ-ĐU 02/08/2017 Nghị quyết hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tháng 9.2017 Tập tin nq9.2017.docx
84 30/NQ-ĐU 06/07/2017 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tháng 8.2017 Tập tin nq.8.docx
85 29/NQ-ĐU 07/06/2017 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 7/2017 Tập tin nq7.2017.docx
86 97/BC-ĐU 23/06/2017 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 Tập tin bc.docx
87 94/BC-ĐU 10/05/2017 Báo cáo sơ kết 6 tháng năm 2017 Tập tin bc.docx
88 4/QĐ-UBKTĐU 17/03/2017 Quy định tiếp đảng viên, công dân và tiếp nhận đơn, thư của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập tin qd.docx
89 3/QĐ-ĐU 17/02/2017 Quy định giải quyết tố cáo đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý Tập tin qd.docx
90 28/NQ-ĐU 08/05/2017 Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 6.2017 Tập tin nq.docx
91 7/CTr-ĐU 20/03/2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Tập tin ctr.docx
92 123/CV-ĐU 26/04/2017 Công văn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng Tập tin cv.docx
93 27/NQ-ĐU 04/04/2017 Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tháng 5.2017 Tập tin nq.docx
94 118/CV-ĐU 06/03/2017 Công văn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Tập tin cv.docx
95 122/CV-ĐU 03/04/2017 Công văn triển khai thực hiện Chương hành động số 17 của Huyện ủy về chủ trương cơ cấu lại ngân sách nhà nước Tập tin cv.docx
96 121/CV-ĐU 03/04/2017 Công văn tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận Tập tin cv.docx
97 7/CTr-ĐU 17/01/2017 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 28 của Tỉnh ủy về phát triển CN-TTCN giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 Tập tin ctr.docx
98 120/QĐ-ĐU 16/03/2017 Quyết định thành lập Tổ tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Tập tin qd.docx
99 6/KH-UBKTĐU 20/12/2016 Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập tin kh.docx
100 25/NQ-ĐU 09/03/2017 Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 4.2017 Tập tin nq.docx