Site banner

Văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày đăng: 03/03/2017
Ban biên tập xin giới thiệu toàn văn Quyết định ban hành Quy trình Ban Chấp hành Đảng bộ xã xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã với tập tin đính kèm