Site banner

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Đoàn Phương Tùng

Bí thư- Chủ tịch HĐND xã

02

Bùi Văn Chiến

Ủy viên thường vụ

Phó Bí thư Thường trực

 

03

Ngô Tấn Quyền

Ủy viên thường vụ-Phó Bí thư

Chủ tịch UBND xã

04

Ngô Mộng Quyên

Ủy viên Thường vụ

Chủ tịch MTTQ

05

Phan Thị Ngọc Rí

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chủ tịch UBND xã

06

Hồ Văn Chí

Ủy viên ban chấp hành

Chủ tịch Hội Nông dân

07

Đặng Thị Yến Xuân

Ủy viên ban chấp hành

Cán bộ Kiểm tra-Tuyên giáo

08

Huỳnh Thị Thúy Hằng

Ủy viên ban chấp hành

Chủ tịch Hội Phụ nữ

09

Nguyễn Ngọc Hằng

Ủy viên ban chấp hành

Phó chủ tịch HĐND

10

Nguyễn Minh Luân

Ủy viên ban chấp hành

Công chức VHXH

11

Trần Thị Thanh Trúc

Ủy viên ban chấp hành

Phó Chủ tịch MTTQ-Bí thư chi bộ ấp Căn cứ

12

Nguyễn Văn Phúc

Ủy viên ban chấp hành

Trưởng Công an xã

13

Trần Thanh Phương

Ủy viên ban chấp hành

Chỉ huy trưởng quân sự

14

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên ban chấp hành

Phó chủ tịch UBND xã

Tin khác