Site banner

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Đoàn Phương Tùng

Bí thư

02

Phạm Thanh Diễn

Phó Bí thư Thường trực

03

Ngô Tấn Quyền

Phó Bí thư

04

Bùi Văn Chiến

Ủy viên Thường vụ

05

Ngô Mộng Quyên

Ủy viên Thường vụ

06

Phan Thị Ngọc Rí

Ủy viên ban chấp hành

07

Hồ Văn Chí

Ủy viên ban chấp hành

08

Đặng Thị Yến Xuân

Ủy viên ban chấp hành

09

Huỳnh Thị Thúy Hằng

Ủy viên ban chấp hành

10

Nguyễn Ngọc Hằng

Ủy viên ban chấp hành

11

Nguyễn Minh Luân

Ủy viên ban chấp hành

12

Trần Thị Thanh Trúc

Ủy viên ban chấp hành

13

Trần Hoài Ân

Ủy viên ban chấp hành

14

Trần Thanh Phương

Ủy viên ban chấp hành

15

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên ban chấp hành

Tin khác