Site banner

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Đoàn Phương Tùng

Bí thư- Chủ tịch HĐND xã

02

Bùi Văn Chiến

Ủy viên thường vụ

Phó Bí thư Thường trực

 

03

Ngô Tấn Quyền

Ủy viên thường vụ-Phó Bí thư

Chủ tịch UBND xã

04

Ngô Mộng Quyên

Ủy viên Thường vụ

Chủ tịch MTTQ

05

 

06

Phan Thị Ngọc Rí

Ủy viên Ban chấp hành

Phó Chủ tịch HĐND xã

07

Hồ Văn Chí

Ủy viên ban chấp hành

Chủ tịch Hội Nông dân

08

Đặng Thị Yến Xuân

Ủy viên ban chấp hành

Cán bộ Kiểm tra-Tuyên giáo

09

Huỳnh Thị Thúy Hằng

Ủy viên ban chấp hành

Chủ tịch Hội Phụ nữ

10

Nguyễn Ngọc Hằng

Ủy viên ban chấp hành

Cán bộ Văn phòng-Tổ chức

11

Nguyễn Minh Luân

Ủy viên ban chấp hành

Công chức VHXH

12

Trần Thị Thanh Trúc

Ủy viên ban chấp hành

Phó Chủ tịch MTTQ-Bí thư chi bộ ấp Căn cứ

13

Nguyễn Văn Phúc

Ủy viên ban chấp hành

Trưởng Công an xã

14

Trần Thanh Phương

Ủy viên ban chấp hành

Chỉ huy trưởng quân sự

15

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên ban chấp hành

Phó chủ tịch UBND xã

Tin khác