Site banner

Lý lịch cán bộ Đảng ủy xã Mỹ Thạnh

 

Họ và tên: Đoàn Phương Tùng.

Năm sinh: 1965.

Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị-Hành chính.

Quê quán: xã Lương Phú, Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

 

Họ và tên: Phạm Thanh Diễn.

Năm sinh: 1980.

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Trung cấp quân sự cơ sở.

Trình độ chính trị: Trung cấp.

Quê quán: xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hằng.

Năm sinh: 1986.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính-Ngân hàng.

Trình độ chính trị: Trung cấp.

Quên quán: xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

 

Họ và tên: Đặng Thị  Yến Xuân.

Năm  sinh: 1985.

Chức vụ: Cán bộ Kiểm tra-Tuyên giáo Đảng ủy.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin, Trung cấp phụ vận.

Trình độ chính trị: Trung cấp.

Quê quán: xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Tập tin đính kèm: 

Tin khác