Site banner

Văn bản của Đảng ủy

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
1 85/BC/ĐU 07/01/2022 Báo cáo tháng 01.2022 của Đảng ủy PDF icon bc.pdf
2 83/CV/ĐU 28/09/2021 Công văn lãnh đạo đại hội đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 PDF icon cv.pdf
3 81/CV/ĐU 20/09/2021 Công văn triển khai Quy định 22, 23, 24 PDF icon cv.pdf
4 74/CV/ĐU 16/07/2021 Công văn triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy PDF icon cv.pdf, PDF icon cvh.pdf, PDF icon hd_02.pdf
5 1/BC-ĐU 08/06/2020 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 Tập tin bao_cao_so_ket_6_thang.docx
6 1/CTr/ĐU 09/06/2020 Chương trình hành động “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cuả tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện” PDF icon ctr.pdf
7 3/QĐ/ĐU 22/06/2020 Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PDF icon qd.pdf
8 1/NQ-ĐH 02/06/2020 Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2020-2025 PDF icon nqdh.pdf
9 287/CV-ĐU 27/03/2020 Công văn tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Tập tin cv.docx
10 161/BC-ĐU 03/03/2020 Báo cáo tháng 3.2020 Tập tin bc.docx
11 229/QĐ-ĐU 27/02/2020 Quyết định chuẩn y chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 PDF icon qdcy.pdf
12 162/BC-ĐU 26/02/2020 Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Tập tin bc.docx
13 164/BC-ĐU 09/03/2020 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW Tập tin bc.docx
14 285/CV-ĐU 19/03/2020 Công văn tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 Tập tin cv.docx
15 282/CV-ĐU 09/03/2020 Công văn đăng ký thực hiện chủ đề bứt phá về đích năm 2020 Tập tin cv.docx
16 283/CV-ĐU 12/03/2020 Công văn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Tập tin cv.docx
17 98/-KH/ĐU 02/08/2019 Kế hoạch Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 PDF icon kh.pdf
18 245/CV-ĐU 16/08/2019 Công văn kiểm tra thẻ đảng viên PDF icon cv.pdf
19 241/CV-ĐU 29/07/2019 Công văn nâng cao chất lượng đảng viên PDF icon cv_2.pdf
20 240/CV-ĐU 29/07/2019 Công văn tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ PDF icon cv.pdf