Site banner

Ấp chợ

Ngày đăng: 08/09/2017
Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2017, tại văn phòng ấp. Chi bộ ấp Chợ tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, Bí thư Chi đoàn ấp. Tham dự có đồng chi Phạm Thanh Diễn, Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Võ Kim Hoàng, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ ấp, cùng các đồng chí đảng viên chi bộ tham dự.