Site banner

Đánh giá mức độ hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Mỹ Thạnh

Tab chính

Rất hài lòng
71% (298 phiếu)
Hài lòng
13% (55 phiếu)
Không hài lòng
11% (47 phiếu)
Bình thường
5% (19 phiếu)
Tổng số phiếu: 419