Site banner

Danh sách thành viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Ngô Tấn Quyền

Chủ tịch UBND

02

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ tịch

03

Phan Thị Ngọc Rí

Phó Chủ tịch

04

Trần Thanh Phương

Chỉ huy trưởng QS xã

05

Nguyễn Văn Phúc

Trưởng Công an

 

Tin khác