Site banner

Danh sách thành viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2020-2025

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Ngô Tấn Quyền

Chủ tịch UBND

02

Nguyễn Hồng Sơn

Phó Chủ tịch

03

 

Phó Chủ tịch

04

Nguyễn Trí Đởm

Trưởng Công an

(2014-2020)

05

Trần Hoài Ân

Trưởng Công an

(2020-2022)

06

Trần Thanh Phương

Chỉ huy trưởng QS xã

  Nguyễn Văn Phúc

Trưởng Công an

(Từ năm 2022 đến nay)

Tin khác