Site banner

Lý lịch cán bộ Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Thạnh

 

Họ và tên: Phạm Thanh Diễn

Năm sinh: 1980

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Trung  cấp

Quê quán: ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ và tên: Phan Thị Ngọc Rí

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ chính trị: Trung  cấp

Quê quán: ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ và tên: Huỳnh Thị Thúy Hằng

Năm sinh: 1978

Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế-Xã hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Huy

Năm sinh: 1974

Chức vụ: Phó ban Kinh tế-Xã hội

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chính trị-Hành chính

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ và tên: Nguyễn Minh Luân

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Trưởng ban Pháp chế

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Quê quán: ấp Chợ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

 

Họ và tên: Nguyễn Hồng Sơn

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Phó ban Pháp chế

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ chính trị: Trung cấp

Quê quán: ấp 6, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Tập tin đính kèm: 

Tin khác