Site banner

Danh sách đại biểu hội đồng nhân dân xã khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Phạm Thanh Diễn

Phó Bí thư-Chủ tịch

02

Phan Thị Ngọc Rí

UVTV-Phó Chủ  tịch

03

Ngô Tấn Quyền

Chủ tịch UBND

04

Bùi Văn Chiến

Phó Chủ tịch UBND

05

Ngô Mộng Quyên

Chủ tịch MTTQ

06

Nguyễn Hồng Sơn

Bí thư xã đoàn (Phó Ban Pháp chế)

07

Huỳnh Ngọc Trọng

Phó Bí thư xã đoàn

08

Nguyễn Minh Luân

Chủ tịch Hội nông dân (Trưởng Ban Pháp chế)

09

Đặng Thị Yến Xuân

Phó Chủ tịch Hội PN

10

Nguyễn Thanh Huy

Chủ tịch HCCB (Phó Ban Kinh tế-Xã hội)

11

Huỳnh Thị Thúy Hằng

Cán bộ tuyên giáo (Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội)

12

Nguyễn Ngọc Hằng

Cán bộ tổ chức

13

Nguyễn Khắc Hoàng

Công chức VP-TK

14

Hồ Văn Chí

Công chức VP-TK

15

Lê Văn Hùng

Trưởng ấp Chợ

16

Trần Quốc Thanh

Trưởng ban CTMT ấp

17

Hồ Thanh Hải

Phó trưởng CA xã

18

Nguyễn Văn Phúc

Bí thư Chi bộ ấp Căn cứ

19

Trần Văn Hoàng

Trưởng ấp Căn cứ

20

Nguyễn Việt Dũng

Bí thư-Trưởng ấp NH

21

Nguyễn Duy Linh

ấp đội trưởng ấp NH

22

Huỳnh Văn Ấn

Bí thư Chi bộ ấp 5

23

Võ Thanh Nhân

Trưởng ấp 5

24

Phạm Thanh Diễm

Bí thư Chi bộ ấp 6

25

Nguyễn Thị Ánh Minh

Trưởng ấp 6

26

Trần Văn Đèo

Bí thư Chi bộ ấp 7

27

Trần Thanh Phương

Chỉ huy trưởng QS xã

Tin khác