Site banner

Danh sách thành viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Ngô Tấn Quyền

Chủ tịch UBND

02

Bùi Văn Chiến

Phó Chủ tịch UBND

03

Nguyễn Trí Đởm

Trưởng Công an

04

Trần Thanh Phương

Chỉ huy Trưởng Quân sự

Tin khác