Site banner

Văn bản của Đảng ủy

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
21 147/BC-ĐU 11/06/2019 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 PDF icon bc.pdf, PDF icon phu_luc.pdf
22 148/BC-ĐU 08/07/2019 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác tháng 7 và chương trình công tác tháng 8.2019 PDF icon bc.pdf
23 230/CV-ĐU 24/06/2019 Công văn chuẩn bị nhân sự đại hội Chi bộ PDF icon cv.pdf
24 231/CV-ĐU 24/06/2019 Công văn điều chỉnh thời gian họp chi bộ ấp PDF icon cv.pdf
25 95/KH-ĐU 22/05/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư PDF icon kh.pdf
26 209/CV-ĐU 18/05/2019 Công văn phân công dự lễ tổng kết năm học 2018-2019 PDF icon cong_van.pdf
27 91/KH-ĐU 13/05/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị PDF icon ke_hoach.pdf
28 143/BC-ĐU 08/05/2019 Báo cáo tháng 5 và Chương trình công tác tháng 6.2019 PDF icon bao_cao_thang.pdf
29 61/TB-ĐU 16/05/2019 Thông báo Đảng ủy làm việc với chi bộ các ấp PDF icon thong_bao.pdf
30 6/QĐi-ĐU 17/03/2019 Quy định về quy trình kiểm tra, giám sát và nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ kiểm tra, giám sát PDF icon quy_dinh.pdf
31 139/BC-ĐU 05/03/2019 Báo cáo tháng 3 và Chương trình công tác tháng 4.2019 PDF icon bao_cao_thang_4.pdf
32 192/CV-ĐU 11/01/2019 Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng PDF icon cv.pdf
33 75/KH-ĐU 20/11/2018 Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018 PDF icon kh.pdf
34 63/NQ-ĐU 08/11/2018 Nghị quyết tháng 12.2018 PDF icon nq.pdf
35 129/BC-ĐU 08/11/2018 Báo cáo tháng 11.2018 PDF icon bc.pdf
36 73/KH-ĐU 05/09/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Trung ương PDF icon kh.pdf
37 7/QĐi-ĐU 01/09/2018 Quy định công tác văn thư lưu trữ của Đảng ủy PDF icon qd.pdf
38 166/CV-ĐU 10/09/2018 Công văn triển khai thực hiện Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương PDF icon cv.pdf
39 60/TB-ĐU 20/09/2018 Thông báo Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với chi bộ ấp Bến Đò và Chi bộ ấp Nghĩa Huấn PDF icon tb.pdf
40 144/CV-ĐU 03/05/2018 Công văn triển khai Quy định 102 và Hướng dẫn 04 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương PDF icon cv.pdf