Site banner

Xây dựng Đô thị - Nông thôn mới - Đời sống văn hóa

Ngày đăng: 25/06/2017
Ban biên tập xin giới thiệu Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng xã nông thôn mới.
Ngày đăng: 15/04/2017
Ban Biên tập xin giới thiệu Hướng dẫn 546/HD-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 với tập tin đính kèm.
Ngày đăng: 29/11/2015
Ngày 12 tháng 11 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường). Tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre đã biểu quyết thông qua đề án công nhận đô thị loại V, trung tâm xã Mỹ Thạnh huyện Giồng Trôm.