Site banner

Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

Lĩnh vực: 
Lĩnh vực Người có công
Thành phần hồ sơ: 

Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ.

+ Nếu không đúng thẩm quyền thì hướng dẫn đương sự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

+ Nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ hướng dẫn đương sự bổ sung hồ sơ.

Bước 3. Kiểm tra bản khai, đối chiếu với hồ sơ người có công thuộc phạm vi quản lý để lập danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm theo hồ sơ chuyển Phòng Lao động - thương binh và xã hội huyện xem xét, giải quyết.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã

Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-UĐGD)

 - Bản sao giấy khai sinh, bản sao thẻ thương binh, bệnh binh, thẻ liệt sỹ hoặc giấy chứng nhận người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- 02 tấm ảnh 03 x4 của học sinh, sinh viên.

- Giấy xác nhận của nhà trường.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Thời hạn giải quyết:

Khi nào có kết quả (không xác nhận thời hạn)

Lệ phí:

Không

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân xã

Tên mẫu đơn, tờ khai:

Tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế đô ưu đãi người có công với cách mạng