Site banner

Hội đồng thi đua khen thưởng xã Mỹ Thạnh họp xét thành tích kháng chiến chống Mỹ

Thực hiện Công văn số 3085/UBND-NC ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giải quyết hồ sơ tồn động khen thưởng thành tích kháng chiến.  Ngày 26 tháng 11 năm 2015, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Mỹ Thạnh họp xét hồ sơ thành tích kháng chiến chống Mỹ. Tham dự có 7/9 thành viên Hội đồng và 02 Cán bộ hưu trí đã qua tham gia khánh chiến chống Mỹ. Tổng số hồ sơ được xét là 10 hồ sơ, kết quả đại biểu tham dự buổi họp đều thống nhất đề nghị về Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét tặng thưởng huy chương hạng II cho 9 trường hợp và 01 trường hợp tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng I./.

Tin khác