Site banner

Ủy ban nhân dân xã triển khai Kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020

Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh triển khai Kế hoạch  tổ chức điều tra hộ nghèo theo phương pháp đa chiều áp dụng cho  giai đoạn 2016-2020. Đến dự có ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy; ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã, chủ trì hội nghị; bà Ngô Mộng Quyên, Phó Chủ tịch UBND xã; cùng các ngành, đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và 12 điều tra viên tham dự.

Theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 gồm: về thu nhập chuẩn nghèo là 700.000đ/người/tháng đối với khu vực nông thôn và 900.000đ/người/tháng đối với khu vực thành thị; thu nhập chuẩn hộ cận nghèo 1000.000đ/người/tháng đối với khu vực nông thôn và 1.300.000đ/người/tháng. Và mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản gồm: các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ) y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường; thông tin và các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số) gồm: tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn,  tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

Quang cảnh hội nghị

Chuẩn hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Hộ nghèo khu vực nông thôn đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700 nghìn đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người trên 700 nghìn đồng đến dưới 1000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống hoặc có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 90.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt  tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến dưới 1000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; hộ nghèo khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến dưới 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

ông Phạm Thanh Diễn, Chủ tịch UBND xã (đứng) phát biểu chỉ đạo

Hộ co mức sống trung bình khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1000.000 đồng đến dưới 1.500.000 đồng; khu vực thành thị có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.300.000 đồng đến dưới 1.950.000 đồng. Bộ công cụ phục vụ điều tra gồm có: phiếu A nhận dạng nhanh, phiếu C21 phiếu khảo sát thu nhập-đặc điểm hộ gia đình năm 2015, phiếu B phiếu khảo sát xác định hộ nghèo. Thời gian tổ chức tổng điều tra từ ngày 01/12/2015 đến ngày 10/12/2015./.

Tin khác