Site banner

QĐ ban hành QC hoạt động của tổ quản lý tạm thời chợ Mỹ Lồng

Số văn bản: 
3
Ký hiệu văn bản: 
03/QĐ-UBND
Ngày ký văn bản: 
06/01/2016
Trích yếu: 
QĐ ban hành quy chế hoạt động của tổ quản lý tạm thời chợ Mỹ Lồng
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: