Site banner

QĐ thành lập tổ quản lý tạm thời chợ Mỹ Lồng

Số văn bản: 
246
Ký hiệu văn bản: 
246/QD-UBND
Ngày ký văn bản: 
30/12/2015
Trích yếu: 
QĐ thành lập tổ quản lý tạm thời chợ Mỹ Lồng
Đính kèm tập tin: 
Nội dung văn bản: